Köpevillkor

Köpevillkor

Dessa köpevillkor (”Köpevillkoren”) gäller för köp hos Origo Drönarkort 827001-1912 (nedan kallad ”Origo Drönarkort”). Kontakta oss: Postadress & Besöksadress: Viktoriagatan 1, 561 31 Huskvarna  Telefon: 070-7304924 (Johan Arvidsson, firmatecknare)
E-post: info@dronarkort.se

Priser och betalning

Betalning sker via vår samarbetspartner Klarna och Stripe samt Coinbase. Fullständiga villkor avseende Klarnas betalningsmetoder hittar du här http://www.klarna.com/se/villkor/.

Väljer Kund att betala via faktura skickas fakturan till det e-postkonto som Kund anger när denne genomför sitt köp med betalningsvillkor 14 dagar. Innan Kund slutför sitt köp kommer denne kunna se det totala priset för sitt köp av Produkten, inkluderande mervärdesskatt. Priserna på Produkterna anges i svenska kronor inklusive mervärdesskatt (moms) för privatkunder och exklusive moms för företagskunder. Momsen är 25% för digitala Produkter och för onlinekurser. Origo Drönarkort förbehåller sig rätten att ändra priser på Produkterna utan föregående avisering.

Leverans

Leverans av Digital Produkt sker i samband med att Kund har slutfört köpet. Fraktkostnader tillkommer inte för Digitala Produkter. För det fall Origo Drönarkort behöver kommunicera med Kund i frågor avseende dennes beställning kommer Origo Drönarkort att skicka meddelanden till av Kund angiven e-postadress. Kund åtar sig således att bevaka sin e-post efter genomförd beställning.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (”Distansavtalslagen”) har Privatkund rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att denna har tagit emot en vara. Företagskunder har ingen ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Privatkund som vill utöva sin s.k. ångerrätt gör detta genom att meddela Origo Drönarkort inom 14 dagar från att Produkten togs emot av Privatkund genom att maila info@dronarkort.se

Vid Privatkunds utövande av ångerrätten ska Origo Drönarkort utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att ha mottagit Privatkunds önskan om att utöva sin ångerrätt (frånträda avtalet) återbetala kostnader för beställningen av Produkten.

Ångerrätten gäller dock inte vid köp av Digitala Produkter (digitalt innehåll som har levererats till Privatkund på något annat sätt än på ett fysiskt medium)

Med beaktande av ovanstående undantag i Distansavtalslagen samtycker Privatkund till att ångerrätten inte omfattar Digitala Produkter eftersom de inte går att returnera till följd av sin karaktär.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter i samband med köp på Webbplatsen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur Origo Drönarkort behandlar Kunds personuppgifter finns att läsa i Origo Drönarkorts integritetspolicy https://dronarkort.se/privacy-policy. Klarna är att betrakta som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kund lämnar till Klarna i samband med betalning.

Immateriella rättigheter

Origo Drönarkort äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder, varumärken, namn och logotyper och andra immateriella rättigheter som finns tillgängligt på Webbplatsen. Kund äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material. Vidare är Produkterna som tillhandahålls på Webbplatsen skyddade av upphovsrätt. Detta innebär i korthet att Kund inte äger rätt att kopiera, mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra Produkterna till annan. Ingenting av det som tillhandahålls på Webbplatsen under ett varumärke som Origo Drönarkort äger eller licensierar ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt för Kund att använda de varumärken som är synliga på eller i Webbplatsen.

Meddelanden och kommunikation

Origo Drönarkort kan komma att skicka meddelanden till Kund om t.ex. beställningar och bokningar eller för att svara på Kunds frågor. Vid vissa tillfällen kan Origo Drönarkort även skicka meddelanden med information och specialerbjudanden om Produkter och tjänster som Kund kan ha intresse av. Origo Drönarkort kommer inte att skicka sådana meddelanden om Kund uppgivit att den vill avstå från sådana erbjudanden.

Lagval och tvister

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning och tillämpning av Köpevillkoren ska Origo Drönarkort och Kund i första hand försöka komma överens. Om Origo Drönarkort och Kund inte kan enas ska tvisten prövas av allmän domstol. Tvist med Privatkund kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, http://www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Varukorg

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du 

Rulla till toppen